Het Laerhof:

‘Hopspots in onderwijs: breed inzetbaar, perfect voor taalontwikkeling’ In het noorden van Antwerpen staat Het Laerhof. Met een populatie van ongeveer 80 procent allochtone leerlingen is deze basisschool een smeltkroes van culturen en talen. Pedagogisch ICT-coördinator Tom van den Broeck zorgt ervoor dat het ICT-park soepel draait, collega's worden getraind en nieuwe technologieën naadloos worden geïntegreerd in het onderwijs. Tom: “Door bewegend en interactief leren met Hopspots moedigen wij kinderen op een speelse manier aan om hun Nederlandse taalvaardigheid te ontwikkelen en te versterken.” Het Laerhof huisvest zo'n 700 leerlingen, waarvan ongeveer 300 in het kleuteronderwijs en de overige 400 in het lager onderwijs. Het gaat om kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud, met diverse achtergronden. Dat maakt de school tot een dynamische leeromgeving. Tom: “We hebben Hopspots eerst ingezet in de hogere groepen. We wilden er zeker van zijn dat kinderen de technologie volledig begrepen voordat we die in de lagere klassen zouden inzetten. Deze doordachte aanpak hielp om Hopspots effectief in ons onderwijsprogramma te integreren.” Inzetbaar voor alle vakken Tom: “Je kunt Hopspots voor alle vakken gebruiken: taal, rekenen, maar ook aardrijkskunde en de gymles. Kinderen worden, zonder dat ze [...]