‘Hopspots in onderwijs: breed inzetbaar, perfect voor taalontwikkeling’

In het noorden van Antwerpen staat Het Laerhof. Met een populatie van ongeveer 80 procent allochtone leerlingen is deze basisschool een smeltkroes van culturen en talen. Pedagogisch ICT-coördinator Tom van den Broeck zorgt ervoor dat het ICT-park soepel draait, collega’s worden getraind en nieuwe technologieën naadloos worden geïntegreerd in het onderwijs. Tom: “Door bewegend en interactief leren met Hopspots moedigen wij kinderen op een speelse manier aan om hun Nederlandse taalvaardigheid te ontwikkelen en te versterken.”

Het Laerhof huisvest zo’n 700 leerlingen, waarvan ongeveer 300 in het kleuteronderwijs en de overige 400 in het lager onderwijs. Het gaat om kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud, met diverse achtergronden. Dat maakt de school tot een dynamische leeromgeving. Tom: “We hebben Hopspots eerst ingezet in de hogere groepen. We wilden er zeker van zijn dat kinderen de technologie volledig begrepen voordat we die in de lagere klassen zouden inzetten. Deze doordachte aanpak hielp om Hopspots effectief in ons onderwijsprogramma te integreren.”

Inzetbaar voor alle vakken

Tom: “Je kunt Hopspots voor alle vakken gebruiken: taal, rekenen, maar ook aardrijkskunde en de gymles. Kinderen worden, zonder dat ze het in de gaten hebben, uitgedaagd om leerstof onder de knie te krijgen. Wij zien de vooruitgang terwijl ze plezier hebben. Op onze school gebruiken wij Hopspots met vier kinderen tegelijk, gecombineerd met andere tools.”

Toegankelijk voor kinderen en leerkrachten

“Een groot voordeel van Hopspots is de toegankelijkheid” vertelt Tom. “Kinderen raken snel vertrouwd met de technologie, terwijl leerkrachten in slechts enkele minuten spellen kunnen maken en aanpassen.” Hij beveelt Hopspots van harte aan voor andere onderwijsinstellingen.

“Het heeft zijn meerwaarde bewezen bij Het Laerhof, vooral als het gaat om taalontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat andere scholen en instellingen er net zoveel baat bij kunnen hebben als wij.”

Neem de tijd

Children playing HopspotsTom adviseert onderwijsinstellingen om de tijd te nemen om Hopspots volledig in het lesprogramma te integreren: “Het kost tijd om te wennen aan veranderingen en ervoor te zorgen dat alle leerkrachten en leerlingen er optimaal gebruik van kunnen maken. Net als bij elke nieuwe technologie is geduld essentieel.”

Go Hetlaerhof logo